İzmir Evlilik ve Çift Terapisi

İzmir Evlilik ve Çift Terapisi

Aile ve Çift Terapisi; aileler ile çiftler arasında ilişki düzeylerini araştırır. Aile bireyleri arasındaki iletişimin kalitesini arttıran terapi çeşididir. Bu ilişkilerin değişimini ve gelişimini inceleyen bir psikoterapi dalıdır. Bireylerin başkalarıyla kurdukları ilişkiler ruh sağlığı ve duygusal doyumları için çok önemlidir. Bu rol özellikle ebeveynler, eşler ve çocuklar gibi insanlarla yakın ilişkilerde önemlidir.

Bu yakın ilişkilerden biri olan evlilik ilişkilerinde eşler bazen çatışmalar, zorluklar ve sorunlar yaşayabilirler. Aile ve çift terapisinin amacı, çiftler arasında yaşanan zorlu ve stresli süreçleri ele almak, anlaşmazlıkları çözmek ve tüm ailelerin sağlıklı değişim ve gelişimini sağlamaktır. Terapinin amacı aile ilişkilerinin yanında diğer insanlarla ve olaylara karşı ilişkilerini de düzenlemeyi hedefler.

Aile Terapisi Süreçleri

Sağlıklı bir aile tüm sorunlara rağmen büyümeye ve gelişmeye devam eder. Bu aileler işlevlerini yerine getirebilenlerdir. Sağlıksız işlevlere sahip ailelerde; rollerin kaynaşması, aile hiyerarşisinin bozulması, çatışma yönetiminin yetersiz olması, problem çözme becerilerinin olmaması ve iletişimde karışık mesajların sağlanması gibi özellikler yer alır.

Aile sistemindeki bu tür sorunlar kaçınılmaz olarak ruh sağlığı sorunlarına yol açmaktadır. Bu noktada sorunlarını çözemeyen aileler profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilirler. Aile terapisi bu süreçle başlar. Aile terapisi ve çift terapisi ülkemizde oldukça yaygındır. Aile ve çift terapisi, tüm psikiyatrik bozukluklarda başka şekillerde kullanılabilir.

Aile Ve Çift Terapisi Nasıl Uygulanmaktadır?

İzmir Evlilik ve Çift Terapisi Uygulamalarının farklı yöntemleri vardır ve durumlara göre değişmektedir. Bazı terapilerde tüm aile bireyleri ile birlikte seans düzenlenir. Genel olarak aile bireyleri ile tek tek görüşülmektedir. Çocuk merkezli olan aile terapilerde başka kişilerin görüşleri de alınabilmektedir. Çocuğun Öğretmeni, okul rehberlik servisi veya sosyal hizmet uzmanlarının görüşlerine başvurulmaktadır.

Aile ve çift terapisi, o anki duruma göre değişmektedir.  Genel olarak 8 seans ile 24 seans olarak düzenlenmektedir. Seans süresi 50 dakikadır. Hastanelerde veya özel kliniklerde/merkezlerde yapılmaktadır. Her aile her seansa katılmaz. Yine bazı durumlarda iki terapist birlikte seansa katılabilir. Aybros psikoloji İzmir Psikolog merkezi olarak bu konuda hizmet veriyoruz

 

Yorum Yap
0 Yorum yapan